Δευτέρα Ιαν 25

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Άγιος Γεώργιος , Εσταυρωμένος και Άγιοι

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός ΦΕΙΚ 238
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Άγιος Γεώργιος , Εσταυρωμένος και Άγιοι
  Πηγή / Προέλευση


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται έφιππος σε γκριζοκίτρινο άλογο, που πατεί στα πίσω πόδια, να βυθίζει το δόρυ του στο σώμα του δράκοντα, που κείτεται στο έδαφος. Φορεί χρυσοκόκκινη ενδυμασία, στρατιωτική εξάρτηση και μανδύα, που ανεμίζει πίσω αριστερά. Στο βάθος φυσικό τοπίο. Πίσω και δεξιά παριστάνεται Αρχάγγελος (Μιχαήλ;) από το ύψος των μηρών και πάνω να παρακουθεί το επεισόδιο. Στην άνω δεξιά γωνία δεσμη φωτεινών εγχάρακτων ακτίνων κατευθύνεται προς τον Άγιο.
  Κάτω, σε τρία τοξωτά διάχωρα, που ορίζονται από χρυσή λεπτή ταινία, παριστάνονται από αριστερά προς τα δεξιά: η Αγία Κυριακή, με αυτοκρατορική ενδυμασία και το σταυρό του μάρτυρα στο δεξί χέρι, ο Εσταυρωμένος στη μέση και δεξιά ο Προφήτης Ηλίας, με σπαθί στο δεξιό χέρι και ξετυλιγμένο ειλητό στο αριστερό με εξίτηλη την επιγραφή. Προπλασμός καφέ, φωτίσματα μπεζ. Οι φωτοστέφανοι χρυσοί. Οι μορφές στα διάχωρα ταυτίζονται με επιγραφές στην ελληνική και βουλγαρική γλώσσα.
  Γραπτή κόκκινη γραμμή περιτρέχει την παράσταση.
  Πρόσθετη ξύλινη κορνίζα με θέση για τζάμι περιβάλλει την εικόνα (το τζάμι δεν υπάρχει σήμερα).


 • Μετρήσεις • Πληροφορίες Έκθεσης


 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης
  Χαρακτηρισμός Κατάστασης Κακή
  Χρόνος καταγραφής κατάστασης
  2008 μ.Χ.
  Υπεύθυνος καταγραφής κατάστασης -
  Σχετιζόμενος φορέας/ εργαστήρι -
  Περιγραφή κατάστασης -
  Ψηφιακή απεικόνιση
  Παρατηρήσεις -