Σάββατο Σεπ 25

 1. Βασική πληροφορία
 2. Kατηγοριοποίηση
 3. Ταυτότητα
 4. Τεκμηρίωση
 5. Συσχετίσεις
 6. Δικαιώματα
 7. Πηγές

Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου

print all


 • Κωδικός
  Κωδικός CHURCH0004
  Άλλος Κωδικός
  Πηγή / Προέλευση
 • Όνομα
  Όνομα Μνημείου Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου
  Πηγή / Προέλευση


 • Σύνολο • Τόπος προέλευσης
  Όνομα τόπου Αλεξανδρούπολη Έβρου
  Διεύθυνση
  Νομός
  Χώρα
  Συντεταγμένες Χ1
  Συντεταγμένες Χ2
  Συντεταγμένες Υ1
  Συντεταγμένες Υ2
  Συντεταγμένες Ζ1
  Συντεταγμένες Ζ2
  Μέθοδος Μέτρησης
  Ακρίβεια Μέτρησης
  Γεωδαιτικό Σύστημα
  Παρατηρήσεις
  Θέση στο χάρτη
 • Σύντομη Περιγραφή
  Σύντομη Περιγραφή Στην καρδιά της Αλεξανδρουπόλεως και στο μοναδικό λόφο της είναι κτισμένος ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Νικολάου, του πολιούχου της. Η ιστορία της Αλεξανδρουπόλεως είναι συνυφασμένη με το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου και είναι γνωστό ότι η εκκλησία, τόσο η μικρή αρχική εκκλησία, όσο και η οριστική μεγαλόπρεπη που γνωρίζουμε όλοι σήμερα, αποτέλεσε το πρώτο κύτταρο ανάπτυξης της πόλης. Ο Ιερός Ναός, ευλογία, καύχημα, δύναμη και ελπίδα για τον λαό της πόλης μας, γνώρισε δόξες και δοκιμασίες, χαρές και θλίψεις.
  Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου χτίστηκε για πρώτη φορά γύρω στο 1860 στη γωνία των σημερινών δρόμων Κ. Μαζαράκη και Κ. Παλαιολόγου, όπου σήμερα είναι το πάρκο της πλατείας Μητροπόλεως. Στα 1890 η έδρα του Μητροπολίτη της επαρχίας της Αίνου εγκαταστάθηκε στην Αλεξανδρούπολη και έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα για τον μελλοντικό της ρόλο στην περιοχή. Μετά από αυτό ξεκίνησε ο σχεδιασμός για το κτίσιμο μιας καινούργιας εκκλησίας που θα αντικαθιστούσε την μικρή παλιά. Ο νέος μεγαλόπρεπος Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου θεμελιώθηκε το 1892 και εγκαινιάστηκε το 1901 από τον τότε Μητροπολίτη Αίνου, Γερμανό Θεοτοκά.
  Πρόκειται για πετρόκτιστη βασιλική με τρούλο και δύο κωδωνοστάσια που ανυψώθηκαν το 1908 με δωρεά του πρόξενου της Αυστροουγγαρίας, Βλασίου Σούχωρ. Στο χώρο εντός του ναού υπογράφτηκε το 1920 το πρωτόκολλο των Ελευθερίων της Πόλεως. Το τέμπλο της είναι «έργον Περγαμηνέλλη εκ Μυτιλήνης, 1932». Στο ναό φυλάσσονται η ξυλόγλυπτη εικόνα της Παναγίας της Τρυφώτισσας, έργο του 13ου αιώνα από την Αίνο, η εικόνα της Παναγίας της Μαυροφορούσης, την οποία έφεραν στην Ελλάδα πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη καθώς και η τιμία κάρα του Νικολάου, ενός εκ των τεσσαράκοντα μαρτύρων.


 • Μετρήσεις

 • Επιγραφή • Κατάσταση Διατήρησης