Δευτέρα Νοε 30

  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ιερά Μονή ΕικοσιφοίνισσαςΚατηγοριοποίηση Μνημείου
Είδος μνημείου Ακίνητο μνημείο
Κατηγορία μορφής Μοναστήρι
Κατηγορία χρήσης Λατρεία
Κατηγορία κατασκευής Κτιστό
Κατηγορία θέσης Μοναστηριακός ναός
Αρχιτεκτονικός τύπος Σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με τρούλο
Παρατηρήσεις The architectural type refers to the katholikon of the monastery