Понеделник Ное 23

  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

Светият манастир на ИкосифинисаКласификация на паметниците
Вид на паметника Недвижим паметник
Вид на паметника според формата Манастир
Вид на паметника според неговата употреба Преклонение
Вид на паметника според неговата структура Построена конструкция
Вид на паметника според местоположението му Монашеска църква
Архитектурен вид Кръстокуполна църква
Бележки The architectural type refers to the katholikon of the monastery