Δευτέρα Δεκ 09

  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

ΑναστασιματάριονΚατηγοριοποίηση Μνημείου
Είδος μνημείου Έντυπο (Κινητό μνημείο)
Κατηγορία μορφής Βιβλίο
Κατηγορία χρήσης Λατρεία
Τελετουργία
Κατηγορία κατασκευής Τυπωμένο
Παρατηρήσεις -