Понеделник Сеп 27

 • Паметници и обекти

  Поглед или принт
  Данни за паметника
  и търсене в базата данни
 • Цифрови ресурси

  Поглед или принт
  Цифрови ресурси свързани с данни за паметник
  и търсене в базата данни • Проектът Корект представлява съгласувани усилия за изучаване, документиране и популяризиране на общото религиозно и културно наследство между Гърция и България. За тази цел, проектът използва последните достижения на ИКТ, за да създаде иновативни инструменти, които да улеснятват разбирането, проучването и популяризирането на общото религиозно и културно наследство.

  В основата на този комплект инструменти стои Инструмент за цифров запис Корект, подкрепен от карта и приложение за навигация на времевата линия. Той предлага възможност за записване, търсене и подобряване на обекти и паметници на религиозното наследство, свързвайки цифрови ресурси към тях (изображения, аудио и видео файлове, а също така и 3D изображения) и така ги прави достъпни за широк кръг от потребители.

  Инструментът е проктиран така, че да има свой собствен жизнен цикъл, позволявайки на заинтересованите общности да записват допълнителни паметници и обекти и постепенно да разширят колекцията от свързани цифрови ресурси, създавайки богато хранилище от ресурси и повишаване на осведомеността за общото религиозно и културно наследство на този регион.