Четвъртък Окт 21
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

Представяне на Дева Мария в храма в Благоевград

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:71
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 28-11-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0050

Име на паметника Представяне на Дева Мария в храма в Благоевград
Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Наименование на местоположението Благоевград
Дата на построяване
Кратко описание -