Четвъртък Окт 21
  
  1. Основна информация
  2. Класификация
  3. Идентификация
  4. Документация
  5. Корелации
  6. Права
  7. Ресурси

Църквата "Свети Атанасий" в Елешница

Елементи на записа print all
Идентификационен номер на записа CRID:67
Тип на записа Единичен паметник
Дата на записа 28-11-2012
Регистратор Natasa Michailidou
Право на запис
Бележки -


Важен плоча-паметник
Вид на паметника Недвижим паметник
Код на паметника CHURCH0046

Име на паметника Църквата "Свети Атанасий" в Елешница
Асоциирана институция Светата Митрополия Неврокоп
Наименование на местоположението Елешница
Дата на построяване
Кратко описание -