Πέμπτη Οκτ 21
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Άγιος Παντελεήμων

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:591
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 193
Όνομα Μνημείου Άγιος Παντελεήμων
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
18αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Ο Άγιος εικονίζεται όρθιος, από το ύψος των μηρών και πάνω, ελαφρά στραμμένος αριστερά. Κρατεί λαβίδα στο δεξιό, ενώ με το αριστερό στηρίζει στο σώμα του κιβώτιο φαρμάκων. Φορεί πράσινο-καφέ χειριδωτό χιτώνα με διάλιθες παρυφές, κόκκινο κοντύτερο επενδύτη με διάλιθες παρυφές και κόκκινο μανδύα. Στα μαλλιά φορεί διπλή λευκή ταινία. Το πρόσωπο πλάθεται με καφέ προπλασμό, ελάχιστες μπεζ γραμμές για τα φώτα. Ο φωτοστέφανος είναι εγχάρακτος και ορίζεται με δύο ομόκεντρους κύκλους με εμπίεστες κουκίδες, πάνω στον κιτρινωπό-καστανό κάμπο.
Επάνω, εξίτηλη επιγραφή με κόκκινα κεφαλαία: "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ".
Ο κάμπος, κάτω, κάτω καστανοκόκκινος.
Λεπτή κόκκινη γραπτή γραμμή περιβάλλει την παράσταση.