Τετάρτη Νοε 25
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας Δράμας

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:54
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 27-11-2012
Υπεύθυνος Καταγραφής Νατάσα Μιχαηλίδου
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Ακίνητο μνημείο
Κωδικός Μνημείου CHURCH0037
Όνομα Μνημείου Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας Δράμας
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Δράμας
Όνομα τόπου Δράμα
Χρονολόγηση κατασκευής
10αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Από τους αρχαιότερους ναούς της Δράμας. Βρισκόταν εντός των τειχών του φρουρίου και βίαια το 1380 μετετράπη σε μωαμεθανικό προσκυνητάρι από τον κατακτητή της Ανατολικής Μακεδονίας Μουράτ Α'. Μετά από πολλούς αιώνες αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία το 1913, όταν ελευθερώθηκε η Δράμα, αφού ο τότε μητροπολίτης Αγαθάγγελος ο Μόγνης τον εξάγνισε και τον καθαγίασε. Κατά την ανασκαφή του εσωτερικού του τζαμιού βρέθηκε η φιάλη, κίονες από γρανιτόλιθο, κάποιες αγιογραφίες στην κόγχη του ιερού βήματος και επιγραφές. Ο ναός είναι τρουλλαίος μεταβατικού τύπου ναό με περίστωο, δυστυχώς δε η επίχρισή του με ασβέστη, εσωτερικώς και εξωτερικώς, δεν επιτρέπει να μελετηθεί η ύπαρξη τυχόν αγιογραφίας ή η τοιχοδομία του. Η στερεότητα της οικοδομής του, η πολύ καλή άκουστική και η αρχιτεκτονική το αναδεικνύουν σε ένα πολυτιμότατο ιστορικό και αρχαιολογικό μνημείο της περιοχής μας. Ο ναός της Αγίας Σοφίας, που ως αρχιτεκτονικό πρότυπο είχε τον ομώνυμο ναό της Θεσσαλονίκης, λειτουργεί σήμερα ως ενοριακός.