Δευτέρα Οκτ 18
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Οι Άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:522
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 15-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Φορητή Εικόνα


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 76
Όνομα Μνημείου Οι Άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
18αιώνας μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Οι Άγιοι παριστάνονται έφιπποι, ο Άγιος Γεώργιος αριστερά και ο Άγιος Δημήτριος δεξιά. Ο Άγιος Γεώργιος παριστάνεται σε γκριζόλευκο άλογο, που πατά στα πίσω πόδια, να βυθίζει το κοντάρι του στο στόμα του δράκοντα που κείτεται πεσμένος στο έδαφος. Φορεί γαλάζιο κοντό χειριδωτό χιτώνα περίτεχνα διακοσμημένο με χρυσό θώρακα, κόκκινη χλαμύδα, που ανεμίζει προς τα αριστερά και δένει στο στήθος με κόμπο, πορτοκαλόχρωμες δρομίδες και ανοιχτογάλαζες περικνημίδες. Η σέλα και η υποσκευή του αλόγου κόκκινη, περίτεχνα διακοσμημένη. Ο δράκοντας αποδίδεται με σκούρο μπλε και κόκκινα κλειστά φτερά. Επάνω από τον Άγιο, με κόκκινα τονισμένα κεφαλαία: " Ο ΑΓ(ΙΟΣ) ΓΕΩΡΓΗΟΣ".
Ο Άγιος Δημήτριος παριστάνεται έφιππος σε καφετί άλογο, που πατά στα πίσω πόδια, να κρατεί μακρύ κοντάρι. Δεν εικονίζεται το επεισόδιο με το Σκυλογιάννη. Φορεί κοντό χειριδωτό γαλάζιο χιτώνα, περίτεχνα με χρυσό διακοσμημένο φολιδωτό θώρακα, γαλαζοπράσινη χλαμύδα, που ανεμίζει προς τα δεξιά και δένει μπροστά στο στήθος με κόμπο, πορτοκαλόχρωμες δρομίδες και ανοιχτογάλαζες περικνημίδες. Το άλογο του Αγίου έχει κόκκινη χρυσοκέντητη σέλα και σκούρη καφέ υποσκευή. Επάνω από τον Άγιο με κόκκινα τονισμένα κεφαλαία: "Ο ΑΓ(ΙΟΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ".
Ο προπλασμός των προσώπων των δύο Αγίων είναι καφέ με μπεζ-ρόδινα φωτίσματα. Καφετί γραμμές αποδίδουν τα χαρακτηριστικά. Οι φωτοστέφανοι ορίζονται με δύο εγχάρακτους κύκλους και σειρά από εμπίεστες κουκίδες πάνω στο χρυσό κάμπο και κοσμούνται με εγχάρακτα φυτικά μοτίβα.
Επάνω, στο μέσον, μέσα σε διπλή ομόκεντρη δόξα, σε γαλάζιους τόνους με χρυσές ακτίνες τα χέρια του Χριστού ευλογούν τους δύο Αγίους.
Στο βάθος, φυτικό τοπίο με υψηλούς λόφους και χαμηλή βλάστηση.
Κόκκινη λεπτή γραπτή ταινία περιβάλλει την παράσταση.