Πέμπτη Οκτ 21
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Εξαπτέρυγο

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:467
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 12-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Ιερό Σκεύος


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΜΕΤ 63
Όνομα Μνημείου Εξαπτέρυγο
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
10-7-1859 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Στην μπροστινή όψη παριστάνεται ο Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρείας. Στην πίσω όψη εξαπτέρυγο Σεραφείμ.
Φέρει αφιερωματική επιγραφή 18 Φ:Κ.59 ΙΟΥΛΙΟΥ:10