Τρίτη Νοε 24
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Αδιάγνωστος Ιεράρχης

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:353
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 05-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής Φορητή Εικόνα
Παρατηρήσεις -


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Αντικείμενο (Κινητό Μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΦΕΙΚ 125
Όνομα Μνημείου Αδιάγνωστος Ιεράρχης
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
αιώναςπ.Χ./μ.Χ.
Από 18αιώνας μ.Χ.
Μέχρι 19 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Διακρίνεται αδιάγνωστος Ιεράρχης καθισμένος σε περίτεχνο σκαλιστό πλατύ θρόνο να κρατεί ανοιχτό Ευαγγέλιο με κατεστραμμένη επιγραφή. Πατά σε κόκκινο βάθρο. Επάνω δεξιά διακρίνεται η μορφή της Παναγίας να τον σκέπει.
Η εικόνα περιτρέχεται από μαύρη γραπτή ταινία.