Δευτέρα Οκτ 18
  
  1. Βασική πληροφορία
  2. Kατηγοριοποίηση
  3. Ταυτότητα
  4. Τεκμηρίωση
  5. Συσχετίσεις
  6. Δικαιώματα
  7. Πηγές

Παρακλητική ή Οκτώηχος η Μεγάλη

Στοιχεία Καταγραφής print all
Κωδικός αρχείου καταγραφής CRID:233
Τύπος αρχείου καταγραφής Μεμονωμένο μνημείο
Ημερομηνία Καταγραφής 04-04-2013
Υπεύθυνος Καταγραφής -
Δικαιώματα αρχείου καταγραφής
Παρατηρήσεις Βιβλίο


ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Είδος μνημείου Έντυπο (Κινητό μνημείο)
Κωδικός Μνημείου ΚΕΙΜ 12
Όνομα Μνημείου Παρακλητική ή Οκτώηχος η Μεγάλη
Αρμόδιος φορέας Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης
Όνομα τόπου Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως
Χρονολόγηση κατασκευής
1890 μ.Χ.
Σύντομη Περιγραφή Περιέχει πλήρεις Ακολουθίες και στους οκτώ ήχους, και που ψάλλονται κατά τον Εσπερινό και τον Όρθρο εκ παραλλήλου με το Μηναίο, το Τριώδιο ή το Πεντηκοστάριον κατά τις οδηγίες του Τυπικού.